image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

จำนวนทั้งหมด 34 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

จำนวนทั้งหมด 37 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

จำนวนทั้งหมด 38 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

จำนวนทั้งหมด 39 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

จำนวนทั้งหมด 36 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

จำนวนทั้งหมด 40 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

จำนวนทั้งหมด 50 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13

จำนวนทั้งหมด 31 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14

จำนวนทั้งหมด 30 คน

ดูทำเนียบ

image
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 525 คน

ดูทำเนียบ

คุณกำลังชมทำเนียบรุ่นออนไลน์ ของชั้น ม.3/13 ปีการศึกษา 2563

คุณสามารถคลิกที่ชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่ขึ้น และรายละเอียดเพิ่มเติม

KANOKPON THUDSUKA

นายกนกพล ทับสุขา
KANOKPON THUDSUKA

เลขที่ 1 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Kittiphong sriwicha

นายกิตติพงศ์ ศรีวิชา
Kittiphong sriwicha

เลขที่ 2 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Kosit upako

นายโกสิทธิ์ อุปโก
Kosit upako

เลขที่ 3 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Chitsanuchachaijunda

นายขิษณุชา ชัยจันดา
Chitsanuchachaijunda

เลขที่ 4 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thanawat Linthong

นายธนวรรธ ลินทอง
Thanawat Linthong

เลขที่ 5 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thanakorn kaewpha

นายธนากร เเก้วภา
Thanakorn kaewpha

เลขที่ 6 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

TheeraPhat Hachuen

นายธีรภัทร หาชื่น
TheeraPhat Hachuen

เลขที่ 7 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Teerapong ponkuy

นายธีระพงษ์ พลคุย
Teerapong ponkuy

เลขที่ 8 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Panapoom Somthong

นายปณภูมิ โสมทอง
Panapoom Somthong

เลขที่ 9 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Pattayawat Sitthisarn

นายปัฐยาวัฒน์ สิทธิสาร
Pattayawat Sitthisarn

เลขที่ 10 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Pongsapat Ladnok

นายพงศพัศ ลาดนอก
Pongsapat Ladnok

เลขที่ 11 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Patit Ponnok

นายพาทิศ โพนนอก
Patit Ponnok

เลขที่ 12 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Phattaradanai Srakham

นายภัทรดนัย สระคำ
Phattaradanai Srakham

เลขที่ 14 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

wirun kondnork

นายวิรุณ กวดนอก
wirun kondnork

เลขที่ 17 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Surin Kilee

นายสุรินทร์ กิลี
Surin Kilee

เลขที่ 19 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Kittiyaporn boonmas

นางสาวกฤติยาภรณ์ บุญมาศ
Kittiyaporn boonmas

เลขที่ 20 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thitiyaporn Prakobkul

นางสาวฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล
Thitiyaporn Prakobkul

เลขที่ 21 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Natthanicha Srisarin

นางสาวณัฏฐณิชา เศษรินทร์
Natthanicha Srisarin

เลขที่ 22 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Tharinee Meesoon

นางสาวธาริณีย์ มีสูนย์
Tharinee Meesoon

เลขที่ 23 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Thitiporn Seeha-in

นางสาวน.ส. ธิติพร ศรีหาอินทร์
Thitiporn Seeha-in

เลขที่ 24 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Poranat khongsar

นางสาวปรนัฐ คงสัตย์
Poranat khongsar

เลขที่ 25 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Phanphicha Jumphangjaiupong

นางสาวพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์
Phanphicha Jumphangjaiupong

เลขที่ 26 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Ploychompu Khrxngsi

นางสาวพลอยชมพู ครองสีธนนนท์
Ploychompu Khrxngsi

เลขที่ 27 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Fasai Chupsuwan

นางสาวฟ้าใส ชุบสุวรรณ
Fasai Chupsuwan

เลขที่ 29 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Sukauya Phusirirt

นางสาวสุกัลยา ภูศรีฤทธิ์
Sukauya Phusirirt

เลขที่ 32 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

suwanun moolsri

นางสาวสุวนันท์ มูลศรี
suwanun moolsri

เลขที่ 33 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Onalin Buaban

นางสาวอรนลิน บัวบาน
Onalin Buaban

เลขที่ 34 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Atchara namphak

นางสาวอัจฉรา นามภักดิ์
Atchara namphak

เลขที่ 35 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Oanyamanee Khacharoen

นางสาวอันยมณี ค้าเจริญ
Oanyamanee Khacharoen

เลขที่ 36 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Areeya Doken

นางสาวอารียา โดเคน
Areeya Doken

เลขที่ 37 ห้อง 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3