รูปประจำตัว

Pradipha Lapho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวประดิภา ลาโพธิ์ (34224)

เลขที่ 30 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวประดิภา ลาโพธิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pradipha Lapho

หมายเลขโทรศัพท์ 0986097281

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด