รูปประจำตัว

Nannaphat Chinpakdee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนันท์นภัส ชินภักดี (34223)

เลขที่ 29 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนันท์นภัส ชินภักดี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Nannaphat Chinpakdee

หมายเลขโทรศัพท์ 0617267373

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด