รูปประจำตัว

Pornpimon Chailinfa 

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพรพิมณ ชัยลฟ้า (34686)

เลขที่ 38 | ชั้นและห้อง 6/11

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพรพิมณ ชัยลฟ้า

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pornpimon Chailinfa 

หมายเลขโทรศัพท์ 0930900813

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด