รูปประจำตัว

Thunya singmada

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธันยา สิงมาดา (34561)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธันยา สิงมาดา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thunya singmada

หมายเลขโทรศัพท์ 0611366011

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด