รูปประจำตัว

Kritsada Sipradu

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกฤษดา ศรีประดู่ (34555)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกฤษดา ศรีประดู่

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kritsada Sipradu

หมายเลขโทรศัพท์ 0611166900

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด