รูปประจำตัว

Sutthirak Pakkhetanang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายสุทธิรักษ์  ปักเขตานัง (34569)

เลขที่ 16 | ชั้นและห้อง 3/12

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายสุทธิรักษ์  ปักเขตานัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sutthirak Pakkhetanang

หมายเลขโทรศัพท์ 0959512392

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด