รูปประจำตัว

Atikun Pidsayo

ข้อมูลในโรงเรียน

นายอติคุณ ปิดสาโย (32201)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2569 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายอติคุณ ปิดสาโย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Atikun Pidsayo

หมายเลขโทรศัพท์ 0931012808

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด