รูปประจำตัว

Jirapong Pinprayoon 

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจีรพงษ์ ปิ่นประยูร (34693)

เลขที่ 13 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2568 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจีรพงษ์ ปิ่นประยูร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jirapong Pinprayoon 

หมายเลขโทรศัพท์ 0968606274

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด