รูปประจำตัว

Dakanda supakarnimit

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวดากานดา ศุภการนิมิต (34218)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวดากานดา ศุภการนิมิต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Dakanda supakarnimit

หมายเลขโทรศัพท์ 0611607948

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด