รูปประจำตัว

Kitsada Dasaeng

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกฤษฎา ดาแสง (32239)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2567 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกฤษฎา ดาแสง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kitsada Dasaeng

หมายเลขโทรศัพท์ 0889423457

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด