รูปประจำตัว

Saowapha Jiangyeewa 

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเสาวภา เจียงยี่หว้า (32436)

เลขที่ 31 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเสาวภา เจียงยี่หว้า

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Saowapha Jiangyeewa 

หมายเลขโทรศัพท์ 0957809301

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด