รูปประจำตัว

Phuwanat Bunnim

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูวนารถ บุญนิ่ม (34404)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูวนารถ บุญนิ่ม

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phuwanat Bunnim

หมายเลขโทรศัพท์ 0981913174

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด