รูปประจำตัว

Sumitra Yatha

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวสุมิตรา ยะถา (32136)

เลขที่ 22 | ชั้นและห้อง 6/14

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวสุมิตรา ยะถา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sumitra Yatha

หมายเลขโทรศัพท์ 0986469909

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด