รูปประจำตัว

Monchaya Bupata

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวมลชยา บุพตา (32130)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 6/14

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวมลชยา บุพตา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Monchaya Bupata

หมายเลขโทรศัพท์ 0610708758

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด