รูปประจำตัว

Netrdao khamphumee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเนตรดาว คำภูมี (32122)

เลขที่ 14 | ชั้นและห้อง 6/14

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเนตรดาว คำภูมี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Netrdao khamphumee

หมายเลขโทรศัพท์ 0617874974

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด