รูปประจำตัว

Pinyada Hlabmala

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภิญญดา หลาบมาลา (32101)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 6/14

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภิญญดา หลาบมาลา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pinyada Hlabmala

หมายเลขโทรศัพท์ 0845811862

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด