รูปประจำตัว

Pongsakorn Namueang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพงศกร นาเมือง (34131)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพงศกร นาเมือง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pongsakorn Namueang

หมายเลขโทรศัพท์ 0933497552

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด