รูปประจำตัว

Ratiphong Ratphansan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายรติพงษ์ ราชพันแสน (32110)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 6/14

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายรติพงษ์ ราชพันแสน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Ratiphong Ratphansan

หมายเลขโทรศัพท์ 0935255756

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด