รูปประจำตัว

Wichayada Pawasena

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาววิชญาดา ปะวะเสนพ (32378)

เลขที่ 31 | ชั้นและห้อง 6/13

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาววิชญาดา ปะวะเสนพ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Wichayada Pawasena

หมายเลขโทรศัพท์ 0944049792

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด