รูปประจำตัว

Mintra Khanmanee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวมินตรา ขันมะณี (32179)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 6/13

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวมินตรา ขันมะณี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Mintra Khanmanee

หมายเลขโทรศัพท์ 0956654567

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด