รูปประจำตัว

Phattharaporn Tantino

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภัทราภรณ์ ตันติโน (32129)

เลขที่ 19 | ชั้นและห้อง 6/13

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภัทราภรณ์ ตันติโน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phattharaporn Tantino

หมายเลขโทรศัพท์ 0982062465

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด