รูปประจำตัว

Nisakorn Patitangkho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนิสากร ปะติตังโข (32094)

เลขที่ 13 | ชั้นและห้อง 6/13

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนิสากร ปะติตังโข

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Nisakorn Patitangkho

หมายเลขโทรศัพท์ 0930872028

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด