รูปประจำตัว

Yada Nontasee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวญดา นนตะสี (34212)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวญดา นนตะสี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Yada Nontasee

หมายเลขโทรศัพท์ 0611614273

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด