รูปประจำตัว

Khanisorn artaree

ข้อมูลในโรงเรียน

นายคณิศร อาจอารี (32072)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 6/13

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายคณิศร อาจอารี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Khanisorn artaree

หมายเลขโทรศัพท์ 0829152466

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด