รูปประจำตัว

Kanyarat Sommanas

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส (32151)

เลขที่ 17 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanyarat Sommanas

หมายเลขโทรศัพท์ 0945386692

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด