รูปประจำตัว

Nitchita Chomcha

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนิตชิตา ชมชา (32119)

เลขที่ 12 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนิตชิตา ชมชา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Nitchita Chomcha

หมายเลขโทรศัพท์ 0862249590

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด