รูปประจำตัว

Kanlayaphat Pawakho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกัลยพัชร ปะวะโข (32088)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกัลยพัชร ปะวะโข

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanlayaphat Pawakho

หมายเลขโทรศัพท์ 0854599826

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด