รูปประจำตัว

Borirak Bupata

ข้อมูลในโรงเรียน

นายบริรักษ์​ บุพตา (32141)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายบริรักษ์​ บุพตา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Borirak Bupata

หมายเลขโทรศัพท์ 0619818418

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด