รูปประจำตัว

Khongkha Sukhuna

ข้อมูลในโรงเรียน

นายคงคา สุคุณา (32105)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายคงคา สุคุณา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Khongkha Sukhuna

หมายเลขโทรศัพท์ 0962507045

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด