รูปประจำตัว

Patsakon Niyakon

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพัสกร นียากร (31339)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 6/12

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพัสกร นียากร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patsakon Niyakon

หมายเลขโทรศัพท์ 0926801888

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด