รูปประจำตัว

Pimonpan Pasaja

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ (32420)

เลขที่ 33 | ชั้นและห้อง 6/11

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pimonpan Pasaja

หมายเลขโทรศัพท์ 0935293717

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด