รูปประจำตัว

Ratchadaporn Upama

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร อุปมา (32280)

เลขที่ 27 | ชั้นและห้อง 6/11

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวรัชฎาพร อุปมา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Ratchadaporn Upama

หมายเลขโทรศัพท์ 0929092160

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด