รูปประจำตัว

Pimpaka Attane

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิมพกา อัตเนย์ (32276)

เลขที่ 26 | ชั้นและห้อง 6/11

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิมพกา อัตเนย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pimpaka Attane

หมายเลขโทรศัพท์ 0994716611

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด