รูปประจำตัว

Monpriya khantree

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวมนปริยา ขันตรี (32178)

เลขที่ 19 | ชั้นและห้อง 6/11

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวมนปริยา ขันตรี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Monpriya khantree

หมายเลขโทรศัพท์ 0899402530

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด