รูปประจำตัว

Patiphat khlangdee

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปฏิพัทธิ์ คลังดี (34130)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปฏิพัทธิ์ คลังดี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patiphat khlangdee

หมายเลขโทรศัพท์ 0981492673

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด