รูปประจำตัว

Phattharaporn Khaenphao

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภัทราพร แคนเภา (32374)

เลขที่ 26 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภัทราพร แคนเภา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phattharaporn Khaenphao

หมายเลขโทรศัพท์ 0635135169

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด