รูปประจำตัว

Pariyachat Paksangkane

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์ (32318)

เลขที่ 20 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pariyachat Paksangkane

หมายเลขโทรศัพท์ 0630494299

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด