รูปประจำตัว

Thitima Khunphinee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวธิติมา ขุนพินี (32315)

เลขที่ 19 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวธิติมา ขุนพินี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thitima Khunphinee

หมายเลขโทรศัพท์ 0933968163

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด