รูปประจำตัว

Rattaphum Sangkaburin

ข้อมูลในโรงเรียน

นายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์ (34201)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Rattaphum Sangkaburin

หมายเลขโทรศัพท์ 0947250554

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด