รูปประจำตัว

Manatchaya Jitrit

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวมนัชญา จิตริต (32224)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวมนัชญา จิตริต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Manatchaya Jitrit

หมายเลขโทรศัพท์ 0903187763

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด