รูปประจำตัว

Jiranun Aiyako

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจีรนันท์ อัยยะโก (32208)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจีรนันท์ อัยยะโก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jiranun Aiyako

หมายเลขโทรศัพท์ 0927327801

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด