รูปประจำตัว

Paweena Thanam

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปวีณา ทานาม (32172)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปวีณา ทานาม

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Paweena Thanam

หมายเลขโทรศัพท์ 0996462300

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด