รูปประจำตัว

Methichai Lamahai

ข้อมูลในโรงเรียน

นายเมธิชัย ลามะให (34200)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายเมธิชัย ลามะให

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Methichai Lamahai

หมายเลขโทรศัพท์ 0987070556

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด