รูปประจำตัว

Phattanapong Pidsaya

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ (32195)

เลขที่ 3 | ชั้นและห้อง 6/10

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phattanapong Pidsaya

หมายเลขโทรศัพท์ 0611141839

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด