รูปประจำตัว

Onusa Phanchompoo

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวอรอุษา พันธ์ชมภู (34701)

เลขที่ 38 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวอรอุษา พันธ์ชมภู

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Onusa Phanchompoo

หมายเลขโทรศัพท์ 0962358681

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด