รูปประจำตัว

phupha supakho

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูผา สุปะโค (34199)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูผา สุปะโค

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) phupha supakho

หมายเลขโทรศัพท์ 0631535263

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด