รูปประจำตัว

Chadaporn Pakiranam

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชฎาพร ปะกิระนำ (32311)

เลขที่ 22 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชฎาพร ปะกิระนำ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chadaporn Pakiranam

หมายเลขโทรศัพท์ 0933898487

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด