รูปประจำตัว

Pichamon Pasanate

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิชมญชุ์ ปาสานะเต (32221)

เลขที่ 16 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิชมญชุ์ ปาสานะเต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pichamon Pasanate

หมายเลขโทรศัพท์ 0650902775

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด