รูปประจำตัว

Thanakorn Namputta

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนกร นามพุทธา (32246)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนกร นามพุทธา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanakorn Namputta

หมายเลขโทรศัพท์ 0952357895

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด